Ana içeriğe atla
Tebligat Kanunu 21/2 Maddesi Gereği Doğrudan Tebligat Çıkarılması Şartları
 Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde: adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine "Mernis adresi" şerhi verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterlidir. Bu nedenlencelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılmasının ve iade gelmesi halinde mernis adresine tebligat çıkartılması gerekmemektedir.
Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Türkiye'deki asliye ceza mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan ceza mahkemelerinden biridir. Bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır. İhtiyaç sayısına göre birden fazla kurularak numaralandırılabilirler. (Örneğin, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi gibi.) Tek hakimli mahkemelerdendir. Duruşmalarda zabıt katibi ve cumhuriyet savcısının bulunmaları şarttır.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk defa ceza hukuku anlamında cezalandırılabilir bir fiil olarak düzenlenmiştir. Elbette ki imar kirliliğine neden olma fiiline vücut veren hareketler TCK’da suç olarak kabul edilmeden önce de işlenmekte idi. Fakat bu fiiller sadece kabahat şeklinde nitelendirilip çeşitli idari yaptırımlara tabi tutulmakta idi. Avrupa Birliği Hukukuna uyum çerçevesinde çevreye karşı suçların ceza hukuku yoluyla korunma altına alınması esasında yeni bir olgudur.

Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (2022 Yılı)
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış 2022 Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti kapsamında 2022 asgari ücretin net ve brüt hesabı ile işverene maliyeti tablo halinde gösterilmiştir.
macOS Gizli Dosyaları Göstermek

macOS işletim sistemi, varsayılan olarak, gizli dosyaları göstermeyecek şekilde ayarlıdır. Oysa sistem dosyası düzenlerken veya uygulamalar tarafından oluşturulan bir dosya içeriğine ulaşmak istediğimizde gizli dosyaları görmemiz gerekebilir. Bu durumda macOS gizli dosyaları göstermek gerekir.

macOS işletim sisteminde gizli dosyaları göstermek için iki yöntemden bahsedebiliriz. Bunlar ilki Terminal komutu ikincisi ise klavye tuş kombinasyonudur.

Abone ol