Ana içeriğe atla
 • Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

  Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
  (G.V.K. 23/8)

 • Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (2022 Yılı)
  Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış 2022 Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti kapsamında 2022 asgari ücretin net ve brüt hesabı ile işverene maliyeti tablo halinde gösterilmiştir.
 • Yol ve tedavi masrafları
  İş kazasında ulaşım gideri konusunda gerekli araştırmalar da yapıldıktan sonra doktor bilirkişiden dava konusu kaza nedeniyle meydana gelen yaralanmanın niteliği ve yapılan tedaviler göz önüne alınarak, bu tür yaralanmalarda yapılacak olan belgelendirilmeyen tedavi giderleri hakkında denetime elverişli, ayrıntılı, gerekçeli bir rapor alınarak