Ana içeriğe atla
 • Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

  Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
  (G.V.K. 23/8)

 • Tüm yıllara ait AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Oranları Tablosu
  Tüm yıllara ait evli ve bekar durumları ile çocuklu ve çocuksuz durumlarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş asgari geçim indirimi ( AGİ ) tutarları.
 • Dul Kadının Yeniden Evlenme Olasılığı AYİM Tablosu
  AYİM tarafından ülkemiz koşullarına göre dul kalan kadınlar yönünden düzenlenen yukarıdaki tablo YHGK tarafından da kabul edilmekte ve aktüeryal bilirkişi hesaplamalarında kullanılmaktadır.
 • Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (2022 Yılı)
  Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış 2022 Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti kapsamında 2022 asgari ücretin net ve brüt hesabı ile işverene maliyeti tablo halinde gösterilmiştir.
 • İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Hesaplaması
  İş kazası sebebiyle desteğini yitiren hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları gereğince destekten yoksun kalma tazminatı hesaplarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, dul eşin yeniden evlenme ihtimalinin nazara alınmasıdır. Hesaplama, bilinmeyen dönem için farazi bazı kriterlere göre yapılmakta ise de; evlenme ihtimali belirlemesinde dul eşin hesap tarihi itibari ile evlenip evlenmediği tespit edilebilir bir olgudur. Bu olgunun tespitinde ise Yargıtay öteden beri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) tarafından kabul edilen yeniden evlenme ihtimallerine ilişkin tabloları uygulamaktadır.