Ana içeriğe atla
Türk Ceza Kanunu, Gerekçesi ve Yargıtay Kararları

Türk Ceza Kanunu Maddeleri, Gerekçeleri ve Yargıtay Kararları

Türk Ceza Kanunu (TCK), 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı ceza kanunudur. Amacı; "kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir".

Hukuk sistemimizde temel normlar hiyerarşisi üstten başlayarak sırasıyla anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdir.

Hukuki sorunların çözümünde mahkemelerin başvuracağı birincil kaynak bu normların tamamını oluşturan mevzuattır.

Bu bölümde Türk Ceza Kanunu'nu ilgili maddeleri yayınlanmıştır.

Her madde; gerekçesi ve madde ile ilgili Yargıtay kararları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.